Правила повернення грошових коштів (Refund Policy)
Повернення Гостям фестивалю "Кіносарай" грошових коштів за куплені та заброньовані квитки здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цих Правил.

З Правилами повернення квитків Гість може ознайомитися на офіційному сайті kinosaray.com або у адміністрації фестивалю.

З усіх питань виконання цих Правил можна звертатися до адміністрації Фестивалю — на сайті Фестивалю, на офіційних групах Фестивалю у соціальних мережах, по телефону Фестивалю, а також безпосередньо до адміністратора Фестивалю.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фестиваль "Кіносарай" здійснює продаж квитків через Велком-центр Фестивалю, через сайт Фестивалю, через сервіс Wayforpay, а також за відповідними договорами.

1.1.1. При купівлі Гостем квитка через Велком-центр Фестивалю касир зобов'язаний разом із квитком видати Гостю фіскальний (касовий) чек.

1.1.2. При купівлі квитків через сайт Фестивалю або сервіс Wayforpay Гість отримує на вказану ним електронну пошту, відповідний електронний документ, або квитанцію про оплату, а також повідомлення, що містить унікальний цифровий номер, який підтверджує факт оплати квитків та який можна скопіювати (переписати), або роздрукувати, що надасть Гостю можливість отримати у Велком-Центрі Фестивалю бейджик з дозволом проходу на всі заходи Фестивалю.

1.2. При поверненні Гостям коштів за придбані квитки, співробітники Фестивалю повинні дотримуватися чинного законодавства України і положень цих Правил.

1.3. Черговий адміністратор та головний бухгалтер здійснюють контроль за порядком повернення Гостям коштів за придбані квитки.

1.5. Адміністратор Фестивалю здійснює повернення Гостям коштів за квитки, придбані через Велком-центр Фестивалю.

1.6. Відповідальність за дотримання вимог цих Правил покладається на головного бухгалтера та чергового адміністратора Фестивалю.

1.7. Квиток, отриманий Гостем за запрошенням Фестивалю поверненню не підлягає.

1.8. У поверненні коштів за квиток може бути відмовлено у випадках, прямо передбачених цими Правилами та/або положеннями діючого законодавства.

1.9. Адміністрація Фестивалю "Кіносарай" залишає за собою право у будь-який час змінювати ці Правила.

2. ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА КУПЛЕНІ КВИТКИ

2.1. Повернення коштів за квитки, придбані через Велкому-Центр Фестивалю, сервіс Wayforpay або сайт Фестивалю, здійснюється з дотриманням наступних строків та порядку:

2.1.1. при поверненні квитка, придбаного за готівку — повернення коштів Гостю здійснюється у готівковій формі, у день виникнення обгрунтованої вимоги про повернення коштів (або іншої належної підстави відповідно до п.2.2 цих Правил), відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2.1.2. Повернення грошових коштів за квитки, за які Гостем було сплачено шляхом безготівкової оплати (платіжною карткою) та/або що придбані через сайт та сплачені за допомогою банківських платіжних карток, здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на відповідну платіжну картку, за допомогою якої була здійснена оплата, за умови виконання Гостем (Покупцем) умов та положень цих правил, а також правил повернення грошових коштів встановлених банками еквайрами. Строк повернення грошових коштів становить 10 (десять) банківських днів з моменту фактичного оформлення заявки на повернення коштів.

2.1.3. Заявка на повернення коштів за квитки, що придбані через сайт або сервіс Wayforpay, оформлюється через запит на офіційний е-мейл Фестивалю.

2.1.4. При відсутності у Гостя квитка та/або фіскального (касового) чека, в разі відмови Гостя від оформлення або підписання формуляра/заяви на повернення квитка, а також у випадку прострочення Гостем встановленого строку для вимоги, повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється у відповідності до цих Правил, виключно у наступних випадках та з дотриманням наступних умов:

2.2.1. Обґрунтована вимога Гостя.

2.2.1.1. Обґрунтованою вимогою Гостя є вимога про повернення, пред'явлена не пізніше ніж за 30 хвилин до офіційного початку Фестивалю, та за умови наявності у Гостя квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Гостя, адміністратора або головного бухгалтера Фестивалю). При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека, а також в разі відмови Гостя від оформлення або підписання формуляра/заяви, вимога про повернення коштів вважається необґрунтованою (безпідставною). Повернення грошових коштів у цьому випадку не здійснюється.

2.2.1.2. Для здійснення повернення коштів за придбані квитки, Гість зобов'язаний надати документ, що засвідчує особу Гостя (паспорт, ідентифікаційний номер, водійське посвідчення тощо) і написати заяву про бажання повернути придбаний квиток та отримати раніше сплачені за нього кошти, з вказівкою причини повернення.

2.2.1.3. Черговий адміністратор повинен з'ясувати обґрунтованість вимоги Гостя, після чого:

А) У випадку необґрунтованої вимоги Гостя про повернення коштів за придбаний квиток, адміністратор зобов'язаний чемно пояснити Гостю причини неможливості повернення грошових коштів.

Б) У випадку обґрунтованої вимоги Гостя щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток готівкою та/або у безготівковій формі, персонал Фестивалю здійснює дії, зазначені в п.2.3 цих Правил.

2.2.1.5. Повернення Гостю коштів за обґрунтованою вимогою, пред'явленою не пізніше ніж за 30 хвилин до початку Фестивалю, здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.1.6. Повернення Гостю коштів за необґрунтованою вимогою, а також за обґрунтованою вимогою, пред'явленою пізніше ніж за 30 хвилин до початку Фестивалю, не здійснюється.

2.2.1.7. Квитки, що були придбані через сайт Фестивалю, можуть бути повернуті Гостем не пізніше ніж за 30 хвилин до початку Фестивалю.

2.2.2. Адміністратор після закінчення Фестивалю подає головному бухгалтеру Фестивалю службову записку, у якій повинна бути зазначена наступна інформація: загальна кількість проданих квитків, загальна кількість повернутих квитків; загальна сума, що була повернута Гостям;

2.2.3. Скасування Фестивалю або перенесення часу проведення Фестивалю.

2.2.3.1. У випадку скасування Фестивалю або перенесення часу проведення Фестивалю, вимога Гостя про повернення коштів за придбаний квиток розглядається незалежно від часу звернення Гостя, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного дня, наступного за днем скасованого/перенесеного Фестивалю, за умови наявності у Гостя квитка та фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Гостя, адміністратора чи бухгалтера).

2.2.3.2. У випадку скасування Фестивалю або перенесення часу проведення Фестивалю, адміністратор здійснює повернення Гостям за їх запитом коштів за квитки.

2.2.3.3. Повернення коштів у випадку скасування Фестивалю або перенесення часу проведення Фестивалю здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.4. Форс-мажорні обставини.

2.2.4.1. У випадку скасування фестивалю або перенесення часу проведення Фестивалю внаслідок форс-мажорних обставин (напр., при екстреній евакуації Гостей у разі пожежі, повідомлення про замінування тощо, оголошенню заборони на проведення масових заходів, оголошенню надзвичайного стану), повернення коштів за придбаний квиток здійснюється виключно після відновлення нормальної роботи Фестивалю.

2.2.4.2. Повернення коштів за квиток, придбаний Гостем під час дії форс-мажорних обставин (а саме у часовий проміжок між початком форс-мажорних обставин та відновленням нормальної роботи Фестивалю), адміністрацією Фестивалю не здійснюється.

2.2.4.3. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється за умови наявності у Гостя квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Гостя, адміністратора чи бухгалтера), незалежно від часу звернення Гостя, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відновлення нормальної роботи Фестивалю після припинення дії форс-мажорних обставин. При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2.4.4. Повернення Гостям коштів за квитки, придбані через Велком-центр Фестивалю за готівку, здійснюється адміністратором Фестивалю, з дотриманням пункту 2.1.1 цих Правил.

2.2.4.5. Повернення коштів Гостям коштів за квитки, придбані через Велком-центр Фестивалю за безготівковою оплатою (платіжною карткою), здійснюється у відповідності до пункту 2.1.2 цих Правил.

2.2.4.6. Повернення коштів у випадку форс-мажорних обставин здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.3. У будь-якому випадку вимоги Гостя згідно підстав, наведених в п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4 цих Правил, щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток, персонал Фестивалю здійснює наступні дії: адміністратор складає службову записку (формуляр) на ім'я головного бухгалтера Фестивалю про необхідність видачі коштів з каси Фестивалю та/або повернення коштів у безготівковій формі в зв'язку з поверненням квитка;

адміністратор має право здійснити повернення Гостю коштів, раніше сплачених ним готівкою або у безготівковій формі за придбаний квиток;

всі службові записки (формуляри) за відповідну робочу зміну залишаються у адміністратора для обліку; під час повернення коштів за придбані квитки, оригінал фіскального (касового) чеку на купівлю даних квитків та самі квитки залишаються у адміністратора та/або головного бухгалтера Фестивалю. Гостю видається другий примірник оригіналу фіскального (касового) чеку на повернення коштів.

3. ПОВЕРНЕННЯ ЗАБРОНЬОВАНИХ КВИТКІВ

3.1. У випадку повернення Гостем заброньованих квитків, так само як і у випадку невикуплення заброньованих квитків, сплачені Гостем грошові кошти за послугу бронювання не повертаються.

3.2. При викупі раніше заброньованих квитків, повернення Гостю грошових коштів, сплачених ним в оплату вартості безпосередньо квитків, здійснюється в загальному порядку, встановленому цими Правилами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ

4.1. За порушення Цих Правил на головного бухгалтера, адміністратора, директора Фестивалю відповідно може бути покладена дисциплінарна і матеріальна відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України.

4.2. У випадку порушення Гостем цих Правил та/або заборон, наведених у Правилах відвідування Фестивалю "Кіносарай", Гостю може бути відмовлено у поверненні та/або продажу квитків та товарів без будь-якого пояснення, а також випроваджено з території Фестивалю.
За підтримки
Facebook
Instagram
Made on
Tilda